Ülkelere göre Su Hasadı ?

ALMANYA

Yıllık ortalama yağış miktarı 563 mm ile 855 mm arasında değişmektedir. Almanya'da şu anda özellikle yerel yönetim düzeyinde evsel yağmur suyu toplanmasının teşvik edilmesi nedeniyle artan bir ilgi var. Ciddi endüstriyel hava kirliliği ve içme suyu standartlarına ilişkin katı düzenlemeler nedeniyle, evsel yağmur suyu kaynakları, tuvalet sifonu, çamaşır yıkama ve bahçe sulama gibi içilebilir olmayan kullanımlarla sınırlıdır. Yağmur suyu toplama sistemlerini bu şekilde veya sızıntı kuyularıyla birlikte tasarlamanın ana teşvik unsuru, birçok Alman şehrinde ev sahiplerinden yıllık yağmur suyu drenaj ücreti alınmasıdır.

Yağmursuyu kullanımı, 1980’li yıllardan itibaren evlerde, kamu binalarında ve sanayi kuruluşlarında kullanıma girmiştir. Ana amaç değerli olan içme suyunu korumaktı, çatılardan toplanan suları kullanarak klozetlerde içme suyu kullanmamaktı. 1990 lardan itibaren bu konudaki teknoloji gelişimi öncü kuruluşlara bırakıldı. Yağmursuyu pazarı, her geçen gün gelişerek devam etti. 1995 Kasım ayında, bu konuya ikna olmuş müşavir firmalar, yağmursuyu hasadı ile ilgilenenler ve diğer ilgili şirketlerin bir araya gelmesi sağlanarak Yağmur Suyu ve Proses Suyu Kullanımı Profesyonel Birliği Frankfurt merkezli olarak kuruldu. 2000 lere doğru bu pazarda 100 den fazla imalatçı firma oluştu. O firmalar bu konuyu en önemli iştigal konusu haline getirdiler. Prefabrik beton tank imalatında Alman piyasasında lider konumundaki Mall-Beton, 1990 – 2000 arasında, 600.000 m3 den daha fazla toplam kapasitede 100.000 den fazla yağmursuyu depolama tankı imal etti. Yağmursuyu uygulamaları, okullarda, araç yıkama merkezlerinde ve kullanma suyu talep eden sanayi kuruluşlarında her geçen gün yaygınlaşıyor. Pekçok şehirde, Hamburg gibi, geçmişte yağmursuyu uygulamalarının tesis edilmesini yaygınlaştırmak için teşvikler ve sübvansiyonlar verildi.

BANGLADEŞ

Bangladeş’te yağmur suyu hasadı güvenli içme suyu için önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Özellikle arsenik seviyesinin yüksekliğinden sıkıntı çeken bölgelerde veya deniz suyu girişiminin olduğu yerlerde bu durum önem arz etmektedir. 1990 ların sonlarında yaklaşık 1000 adet yağmur suyu hasadı sistemi, İçme Suyu Tedariki ve Arıtılmasına ilişkin STK tarafından kırsal alanlarda inşa edilmiştir.

Yağmursuyu hasadı tankları 500 – 3200 ton kapasiteler arasında değişkenlik gösterir, maliyetleri de 50 – 150 USD arasındadır. Tanklar, ferro-çimento, tuğla, betonarme ve yeraltı tankları gibi farklı türlerde imal edilir.

Hasat edilen yağmur suyu, içme ve pişirme amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanılır ve yerli halk arasında güvenilir ve kullanımı kolay olarak kabul edilir. Bakteri bulaşımı olmadan dört ila beş ay boyunca suyun kullanılabildiği yapılan testlerde görülmüştür.

Japonya'da 128 yıl önce başlayan modern su temini sistemleri tarafından yapay olarak arıtılan suyu içmeden önce, insanlar nehir suyu, göl suyu, kaynak suyu, yeraltı suyu ve yağmur suyu gibi "doğal su" içiyorlardı. Yağmur suyu, Japonya'daki izole adalarda içme suyunun ana kaynağı olmuştur. Bangladeş de bu konuda Japonya ile aynı tarihsel geçmişe sahiptir. Kırsal alanlardaki yerel halk, içmek için yağmur suyunu "Motka" adı verilen toprak tencerede toplardı. Günümüzde de yağmuru bir Motka'ya topluyorlar ve yağmurlu mevsimlerde topladıkları suyu içmek ve yemek pişirmek için kullanıyorlar. Gökyüzü suyunun gölet suyundan daha güvenli olduğunu kabul ederler, bu yüzden topladıkları suyu arkadaşları ve akrabalarına ikram etmek için ayırırlar. Yüksek yoğunluklu yağışlar çatıdaki tozu ve yaprakları temizledikten 10 dakika sonra, temiz yağmuru galvanizli oluktan ağzı bezle kaplı bir Motka'ya toplarlardı. Bez suyun filtrelenmesini sağlar ve sivrisineklerin sisteme karışmasını önler. Zaman içinde yaşadıkları deneyimlerle yağmurun güvenli bir şekilde nasıl toplanacağını öğrendiler. Ancak Motka'nın zayıf noktaları da vardır. Yoksul insanlar için uygun fiyatlı olan Motka, 50-100 litre kapasiteye sahiptir. Ancak kurak mevsimde içme suyu ihtiyacını karşılamak için bu hacim çok küçüktür ve aynı zamanda kırılgan bir malzemeden olması olumsuz bir yönüdür.

BREZİLYA

Yağmur suyu hasadı ve kullanımı artık Brezilya'nın yarı kurak bölgelerinde sürdürülebilir yaşam için eğitim programlarının entegre bir parçasıdır. Yağmur suyu kullanımı konsepti Brezilya'nın diğer bölgelerine, özellikle de kentsel alanlara da yayılmaktadır.

Brezilya su zengini bir ülkedir; bununla birlikte, yarı kurak olan geniş bir alana sahiptir. Ülkenin Kuzey Doğusu, sadece yağmur suyunu yöneterek hayatta kalmanın mümkün olduğu bir bölgedir. Bu yarı kurak bölge, 1133 belediyede 975.000 km2'lik bir alanı kapsamaktadır 9 eyalete yayılmıştır ve 23 milyon nüfusa sahiptir. Bölge 800 mm'den az yağış almaktadır Yılda ortalama yağmur yağar ancak yıllık değişkenliği yüksektir, buharlaşma oranı yüksektir ve düzenli kuraklıklar yaşanır. Son 15 yıl boyunca Brezilya Hükümeti bölgede geçim kaynaklarını geliştirmek ve su güvenliğini artırmak amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirmek için sivil toplumla birlikte çalıştı.

Kuzeydoğu Brezilya, insanların oldukça fakir olduğu ve marjinal çiftliklerde hayatta kalmaya çalıştığı bir bölgedir. 2003 yılından bu yana ASA (Brezilya'daki yarı kurak bölgeler) - yerel bir STK ağı yarı kurak alanlarla ilgili 3000 kadar sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi ve evsel su kullanımı için 400.000'den fazla yağmur suyu tankının yapımını destekledi. Bu, bir milyon sarnıç programının (P1MC) bir parçası olmuştur. Daha sonra, yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için P1 + 2 - Bir Parça Arazi ve İki Tür Su Programı 2007 yılında başlatılmıştır. Şimdiye kadar, yaklaşık 12.000 aileye hizmet veren 9000 çimento plakalı tank, 420 yeraltı barajı ve 302 kaya havzası hizmet vermektedir. Bu program, küçük ölçekli sulama için yağmur suyu kullanımının yanı sıra damla sulama, dikim çukurları, kontur toprak işleme, bitkisel toprak koruma ve gübre kullanımı gibi su tasarrufu sağlayan teknolojileri de teşvik etmektedir. Sebze bahçelerinin ilave sulaması ve kümes hayvanı yetiştiriciliği için 52 tonluk daha büyük yağmursuyu depolama sarnıçları, ya özel olarak havzalar inşa edilmiş veya yollardan yönlendirilen yüzey akışını kullanmaktadır.

Yağmur suyu hasadı teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki teknik çalışmaların kolaylaştırılmasında önemli rol oynayan diğer kurumlar ABCMAC - Brezilya yağmur suyu hasadı birliği - ve EMBRAPA – bir büyük tarımsal araştırma kurumudur. Hükümetle müzakerede aracılık etmede sivil toplumun önemi ve yeteneği programın başarısı için kritik öneme sahip olmuştur.

Bu bölgede şimdiye kadar toplamda yarım milyondan fazla yağmur suyu deposu inşa edilmiştir. Hükümet'in desteğinin yanında büyük STK'lar tarafından konunun sahiplenilmesi toplumsal aktif katılım programın başarısında önemli bir rol oynamıştır. Program, teknoloji seçimi konusunda, Çin’de Gansu’da son derece başarıyla uygulanan 1-2-1 programının strateji ve uygulamalarından esinlenilmiş ve Doğu Afrika’daki betonla kaplanmış demirden oluşan tank tasarımlarından etkilenmiştir.

JAPONYA

Tokyo’da yağmur suyu hasadı ve kullanımı genellikle su kıtlığını azaltmak, sel kontrolü ve acil durumlarda su güvenliği için teşvik edilir..

Ryogoku Kokugikan Sumo Güreşi Arenası, 1985 yılında Sumida'da inşa edilmiştir, yağmur suyunu büyük ölçekte kullandığı bilinen bir tesistir. 8400 m2 lik bu arenanın çatısı, yağmur suyu kullanım sisteminin toplama yüzeyidir. Toplanan yağmur suyu 1000 m3 'lük bir yeraltı depolama tankına boşaltılır ve tuvalet rezervuarında ve iklimlendirme amaçlı kullanılır. Sumida Belediye Binası da benzer bir sistem kullanmaktadır. Ardından Kokugikan örneği, Tokyo'da pek çok yeni kamu tesisi, 2012 yılında açılan 622 m yüksekliğindeki gökdelen de dahil olmak üzere yağmur suyu kullanım sistemlerini öğrenemye başladı..

Topluluk düzeyinde, basit ve benzersiz bir yağmur suyu kullanım tesisi, "Rojison", Tokyo'nun Mukojima bölgesinde yerel sakinler tarafından bahçe sulaması, yangınla mücadele ve acil durumlarda içme suyu için özel evlerin çatılarından toplanan yağmur suyunu kullanmak amacıyla inşa edilmiştir. Bugüne kadar Tokyo’da yaklaşık 750 özel ve kamu binaları yağmur suyu toplama ve kullanma yöntemlerini kullanmaya başlamıştır. Yağmur suyu kullanımı artık hem kamu hem de özel sektörde gelişmektedir.

ÇİN

Gansu, Çin'in en kurak eyaletlerinden biridir. Yıllık yağış miktarı yaklaşık 300 mm, potansiyel buharlaşma miktarı ise 1500-2000 mm'dir. Yüzey suyu ve yeraltı suları sınırlıdır; bu nedenle eyaletdeki tarım yağışa muhtaçtır ve insanlar genellikle yetersiz içme suyu kaynaklarından muzdariptir.

1980'lerden bu yana yağmur suyu hasadı ile ilgili araştırma, demonstrasyon ve yaygınlaştırma projeleri çok olumlu sonuçlarla gerçekleştirilmiştir. 1995/96'da "121" Gansu Eyalet Hükümeti tarafından uygulanan Yağmur Suyu Havzası Projesi ile bir yağmur suyu toplama alanı ve iki su depolama tankı inşa ederek ve endüstri bitkisi yetiştirmek için bir parça arazi sağlayarak çiftçileri destekledi. Bu projenin bir alan ekonomisi için 1,3 milyon kişiye içme suyu sağlanması ve sulanan arazilerin geliştirilmesinde başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 2000 yılından itibaren Gansu Eyaletinde, 1,97 milyon kişiye içme suyu ve 236.400 hektar arazi için ek sulama sağlayan toplam 73,1 milyon m3 kapasite ile toplam 2.183.000 yağmur suyu deposu inşa edilmiştir.

Yağmur suyu hasadı, içme suyu temin etmek, yağmurla beslenen tarımı geliştirmek ve kurak alanlardaki ekosistemi iyileştirilmek için Gansu Eyaleti açısından önemli bir seçenek haline gelmiştir. Çin'deki on yedi eyalet o zamandan beri toplam 1,8 milyar m3 kapasiteli 5,6 milyon tank inşa ederek, yaklaşık 15 milyon kişiye içme suyu 1,2 milyon hektar arazi için ilave sulama tedarik ederek yağmur suyu kullanımı tekniklerini benimsemiştir.

Gansu’daki, yağmursuyu hasadı ile ilgili detaylı bilgileri Zhu ve arkadaşları tarafından 2012 de yazılan “Every Last Drop” kitabında bulmak mümkündür.

KENYA

Kenya'nın, Fanya juu gibi geleneksel teraslama sistemleri ve kayalık havuz alanlar ve kıyı boyunca kullanılan Djabias adı verilen kireçten yapılmış tanklar da dahil olmak üzere yüzyıllar öncesine uzanan uzun bir YSH geçmişi vardır. İlk çatı tanklarının tarihi, metal çatı havzaları ve uzak çiftlik evlerindeki depolar için oluklu demir kullanılmaya başladığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar gider.

Yirminci yüzyılın ortalarında, dönemin Hükümeti de yarı kurak Kitui bölgesindeki topluluklara hizmet etsin diye kayalık zeminlerde gölet (havuz alanları) inşa etmeye başlamıştır. Ülkedeki çok çeşitli coğrafik yapı ve iklim koşullarından dolayı hem evsel tedarik ve tarım hem de hayvancılığa yönelik geliştirilecek çok çeşitli YSH teknolojileri için yeni bakış açıları oluşmuştur. YSH girişimlerinin birçoğu Hükümet ve özel sektörün yanı sıra STK'lar ve toplum temelli kuruluşlar tarafından öncülük edilmektedir. Birçok su deposu üreticisi Nairobi'de bulunmaktadır ve plastik, metal, ve diğer yağmur suyu tankı türleri Doğu Afrika’da ve farklı yerlerde satılmaktadır.

1993 yılında Nairobi'de (Afrika'da düzenlenen ilk etkinlik) düzenlenen 6. Uluslararası Yağmur Suyu Yakalama Sistemleri Konferansı'nın ardından Kenya Yağmur Suyu Birliği 1994 yılında Afrika'daki ilk ulusal YSH birliği olarak kurulmuştur. O zamandan beri aradan geçen yıllar boyunca milyonlarca insanın teknolojiden faydalanması sağlanarak Kenya'da geniş bir yelpazede on binlerce YSH sistemi inşa edilmiştir.

Hem evsel kullanım hem de tarımda YSH kullanımı, merkezi Nairobi’de olan bölgesel yetkiye sahip bir STK olan SEARNET tarafından da teşvik edilmektedir. merkezi Nairobi'de bulunan bir görevdir. 18 ülkeyi kapsayan bir ağa sahip, SEARNET, Doğu ve Güney Afrika’da YSH teknolojileri üzerine bilgi ve tavsiyelerin yayılması için çaba göstermektedir.


İletişim

Su Hasadı hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için mail adresimizi kullanabilirsiniz.

info@suhasadi.com


Su Hasadi