Su Hasadi Yöntemleri

(Oweis T, Prinz D, Hachum A. 2001. Water harvesting. Indigenous knowledge for the future of the drier environments. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria. p, 40.)


Su Hasadı Yöntemlerinin
Ana Gruplarının Temel Özellikleri

# Mikro Havza Sistemleri Makro Havza ve Sel Suyu Sistemleri
Parametreler Çiftlik sistemleri Çatı Sistemleri Vadi Yatağı Sistemleri Vadi Dışı Sistemler
Sistemin Büyüklüğü < 0.02 ha < 0.1 ha 0.1 - 200 ha > 200 ha<
Yaygın Akış Türü Yapay eğim veya oluk akışı Yapay eğim veya oluk akışı Türbülanslı yüzey akış, dere veya oluk akışı, seyrek olarak kısa kanallarla akış Yapay eğim veya oluk akışı İyi tasarlanmış rotalarla kanal akışı (kompleks yapılar gerekli)
Havza/üretim alanı oranı - 1:1’ den 25:1’ e 10:1-100:1 100:1-10 000:1
Havza alanının genel eğimi %0-50 %0-50 %5-60 %0-100
Havza Yüzeyi Galvaniz kaplı sac ve plastik oluklar, fayans, çimento vb. Genellikle mevcut yüzeye işlem uygulanır Genellikle mevcut yüzeye işlem uygulanır veya uygulanmaz (doğal) Doğal
Hedef Bölge Lokasyonu Genellikle ev kullanımı Arazinin rakımı en düşük nokta Teraslı veya düz arazilerde Teraslı veya düz arazilerde

• Prinz D, Malik AH. 2002. Runoff farming. Article prepared for WCA infoNet. Institute of Water Resources Management, Hydraulic and Rural Engineering, Dept. of Rural Engineering.


ÇİFTLİK SİSTEMLERİ

Arazi Tipi Eğim Yağış Miktarı Avantajları Dezavantajları
Sıralararası Su Hasadı Düz, en az 1 m derinlik < % 4 Yılda ort. < 200 mm
Negarimler Küçük akışlı havzalarda Her eğimde 150 - 500 mm Erozyonu önler
Meskat % 2 - % 15 200 - 400 mm
Eş Yükseltili Teraslar % 20 - %50 200 - 600 mm
Küçük Çukurlar 5 ile 15 cm arası derinlikte ve 0,3 ile 2,0 m arası çaplarda kazılmış çukurlardan oluşur 350 - 600 mm Çukurların her hasattan sonra yenilenmesi gerektiğinden, çukur açma için işgücü gereksinimi yüksektir.
Havza Yüzeyi Galvaniz kaplı sac ve plastik oluklar, fayans, çimento vb. Genellikle mevcut yüzeye işlem uygulanır Genellikle mevcut yüzeye işlem uygulanır veya uygulanmaz (doğal) Doğal
Eş Yükseltili Sırtları Eş Yükseltili Sırtları 5 ile 20 m arasında değişen izohips (eş yükselti) eğrileri boyunca oluşturulur. % 1 - % 50 Erozyonu önlemek için ise, yağmur suyu drenajları ve/veya dolu savaklarla kontrollü akış oluşturulması gerekir
Kaş Terasları < % 50 200 - 600 mm Oldukça fazla iş gücü ve emek isteyen bir yöntemdir
Yarı Dairesel Seddeler Mera ıslahı veya yem bitkilerinin üretimi amacıyla kullanımlarına rastlanmaktadır < % 15 > 300 mm
  • Negarim SHY: Son dönemlerde önem kazanan bir SHY
  • Yükseliği 25cm geçmeyen toprak set yada sırtlarıyla çevrelenenve mikrohavzanın en düşük kotlu köşeşinde bir infilitrasyon (fidan dikim) çukuru olan baklava şekilli minyatür havzalardır. (FAQ 1991, 2012)

MESKAT SİSTEMİ

  • Yağışın ve arazi eğiminin sırasıyla 200-400 mm ve %2-15 arasında değiştiği KYK kullanılır.
  • Sistem yağıskan yakalandığı yaklaşık 500 m2'lik bir "meskat" bölümü ile asıl dikimlerin yapıldığı ve büyüklüğü 250 m2 olan "manka" bölümlerinden oluşmaktadır.
  • Sistem 20cm yükseklikte bir toprak set ile çevrelenmektedir.
  • Tunus'ta yaklaşık 300 bin ha'lık alan ağaçlandırılmış.

İletişim

Su Hasadı hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için mail adresimizi kullanabilirsiniz.

info@suhasadi.com