Geçmişten Günümüze Su Hasadı ?

Su hasadı, farklı medeniyetler tarafından yaklaşık dört bin yıldır yaygın olarak kullanılmış bir tekniktir. Çoğunlukla içme amaçlı veya tarımsal uygulamalar için tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Mısırlıların; bazıları bugün bile hala kullanılan, kapasiteleri 200 - 2.000 m3 arasında değişiklik gösteren depolar üretmişlerdir. Tayland’da yağmur suyu hasadı uygulamalarının 2000 yıl öncesine dayandığı değerlendirilmektedir.

Romalılar döneminde çatı havza sisteminin kullanıldığı bilinmektedir. Roma evleri hatta tüm şehir M.Ö. 2000 yılından beri içme ve kullanma amacıyla su kaynağı olarak yağmur suyundan istifade etmek için tasarımları hayata geçirmişlerdir. Arabistan yarımadasında Negev Çölünde yıllık 100 mm yağış alan yerlerde tarım ve konut alanlarında yamaçlardan akan yağışı depolamak için değişik imkanlardan faydalanıldığı bilinmektedir. Filistin bölgesinin uzun tarihi boyunca, çiftçiler şiddetli yağışların olumsuz etkisini azaltmak, akış ve toprak erozyonunu engelleyerek toprak organik madde miktarını arttırmak ve toprak su yapılarını korumak için taştan teraslar inşa etmişlerdir. Yemende yağmur suyu hasadı teknikleri sulama maksatlı kullanılmaktadır. Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi kuzey Afrika ülkelerinde hasat tekniklerinin birçoğu hala mevcuttur.

Romalılardan öncede, çatılardan yağmur suyu toplanması yaygın bir uygulamaydı ve buna en güzel örneklerden biriside pişmiş topraktan yapılmış borularla suyu evsel kullanım için depolamak üzere sarnıçlara akıtıldığı Pompei kentidir.

Dünyanın en büyük su toplama sarnıcının 140 x 70 m ebatlarında ve 80.000 m3 kapasiteye sahip olan İstanbul’daki Yerebatan Sarayı olduğu düşünülmektedir.

Günümüzde ise yıllar önce kullanılan temel yağmur suyu toplama ve depolama yöntemlerinin o zamandan beri pek değişmediğini, sadece sistemlerin teknolojilerinin ve yapı malzemeleri ile depoların kullanım şekillerinin ihtiyaçlara göre yeni tasarımların ortaya çıktığını görmek mümkündür. Pek çok ülkede, yüzyıllarca kullanılan ve hala işlevini sürdüren yerel su toplama sistemleri bulunduğu bilinmektedir. Hepsi de suyun toplanması ve faydalı kullanım için depolanması ilkesiyle çalışan sistemlerdir. Gelişen teknolojilerle; temel ilkeler aynı kalmakla beraber, yağmur hasadı teknolojileri konusunda da büyük adımlar atılmıştır.


İletişim

Su Hasadı hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için mail adresimizi kullanabilirsiniz.

info@suhasadi.com