Su Hasadi Nedir ?

Su hasadı, yağış ve akıştan gerekli teknikler kullanarak elde edilen suyu ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanmamıza imkan sağlar. Kullanım ihtiyacına uygun olarak farklı depolama imkanları uygulanabilir. Su hasadı yapılarak uygulanan kontrol sistemleri, erozyon ve sel riskinin azaltılmasına önemli yararlar sağlar. İklim değişikliği sürecinde, su hasadı kuraklık ve aşırı yağışlardan kaynaklanan streslere karşı direnci artırır. Su hasadı ile tükenmiş/tükenmekte olan yeraltı suyu kaynaklarının da beslenimini sağlar.

Su hasadı, sel sularını ve yüzey akışını toplamak ve yönetmek için çok çeşitli yöntemleri içerisinde barındırır. Teknikler şu şekilde açıklamak mümkündür: Mikro havza suyu hasadı, Makro havza suyu hasadı, Sel suyu hasadı, Çatı ve zemin suyu hasadı ve Yeraltı suyu hasadı.

Su hasadının, pek çok sosyo-ekonomik ve çevreye yönelik faydalarını da göz ardı etmemek gerekir. Özellikle gıda güvenliği yanında artan mahsul verimi ve zirai gelir, toprak erozyonunun önlenmesi, sosyal ağların gelişimine katkısı, toprak nemi içeriğinin artması, taşkın önlemeye katkısı, toprağa suyun sızmasının sağlanması, yeraltı suyu beslenimine imkan vermesi ve toprak verimliliğinin iyileştirilmesi gibi önemli faydaları sıralanabilir.

Su hasadının birçok önemli faydasına rağmen, yerel düzeyde uygularken bazı kısıtlarla da karşılaşılabilmektedir. Özellikle işgücü, inşaat maliyetleri, verimli arazi kaybı, bakım-onarım, akışa ve ilgili kaynaklara adil erişim, erozyon ve birikim nedeniyle akış kanallarının değişimi yer almaktadır. Sınırlar veya kısıtlar, yerel çevresel ve sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak en etkili su toplama tekniklerinin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu konuya yönelik teşvikler de dahil olmak üzere çoklu çözümlere de ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.


Su Hasadi Teknikler

01
Çatı Yüzeyinden Su Hasadı
02
Mikro Havza Su Hasadı
03
Makro Havza Su Hasadı
04
Taşkın Suyu Hasadı

Su Hasadi Yararları

Yağmur Suyu Ücretsizdir.
Toprak canlı hayatını ve bitki örtüsünü besleyerek toprağı iyileştirir.
Kuraklıkla mücadele eder, toprak erozyonunu önler.
Su basmalarını engeller ve sel riskini azaltır.
Tarım arazisi, mera ve orman ekosistemlerini güçlendirir.
Tarımsal sulamayı destekleyerek kırsal kalkınmaya katkı sağlar.
Mikro klimayı değiştirerek ortamı serinletir ve nemlendirir.
İklim değişikliğine çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan adaptasyonu sağlar.
Su döngüsünü onarır, tatlı su kaynaklarımızı geliştirir ve yerelde güvenilir su kaynaklarına erişimimizi kolaylaştırır.

İletişim

Su Hasadı hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için mail adresimizi kullanabilirsiniz.

info@suhasadi.com